Kivun lääkehoito-Psyykisten sairauksien lääkehoito Oulu 17.5.2019

Lisäsimme koulutuskalenteriimme uuden koulutuksen,

Kivun ja psyykkisten sairauksien lääkehoito sekä lääkkeiden yhteisvaikutukset, Oulu 17.5.2019

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia turvallisen lääkehoidon toteutuksessa ja syventää tietoutta psyykkisten sairauksien, ahdistuksen, unettomuuden, parkinsonismin, epilepsian ja kivun hoidossa käytettävistä lääkkeistä, lääkkeiden yhteisvaikutuksista sekä lääkehoitoon liittyvistä erityiskysymyksistä.