2. PKV-lääkelupakoulutus

Hinta
45,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
0,5 op
Kouluttaja
Alli Puirava, farmaseutti, LuK, lääkehuollon lehtori, näyttötutkintomestari, ProEdu Oy
Koulutuksen kuvaus

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka osallistuvat työssään PKV-lääkehoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan PKV-lääkehoitoon osallistuvat nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (mm. lähi- ja perushoitajat) tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan toteuttaakseen PKV-lääkehoitoa.

Koulutuksessa käydään läpi PKV-lääkeluettelon (www.fimea.fi) lääkeaineet, ominaisuudet, käyttö-, yhteis- ja haittavaikutukset sekä mahdolliset vaaratilanteet. PKV-lääkkeisiin kuuluvat kaikki huumausainelainsäädännön alaiset lääkeaineet, kuten rauhoittavat- ja unilääkkeet, opioidit ja johdannaiset sekä ADHD-lääkkeet. Koulutukseen sisältyy tentti. Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa todistuksen. Tentissä on 15 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 10 oikeaa vastausta.