1. Lääkehoidon teoriaperusteet/ Lääkelupa

Hinta
59,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
2 op
Kouluttaja
Alli Puirava, farmaseutti, LuK, lääkehuollon lehtori, näyttötutkintomestari, ProEdu Oy
Pauli Puirava, farmaseutti, LHKA, kouluttaja
Näyte koulutuksesta
Koulutuksen kuvaus

Sisältö

  • Lääkehoidon perusteet
  • Keskeiset viranomaissäädökset
  • Turvallinen lääkehoito
  • Lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät kysymykset
  • Farmakologian perusteet
  • Farmakokinetiikka
  • Farmakodynamiikka
  • Lääkemuodot ja antotavat
  • Lääkkeiden käsittely
  • Pakkausmerkinnät, termit ja mittayksiköt

Koulutus on tarkoitettu lääkehoitoon kouluttamattomille lääkelupakoulutukseksi ja lääketiedon teoriaperusteiden kertaukseen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle, opiskelijoille ja alalle pyrkiville. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös lääkehoitosuunnitelman vaatimusten mukaan lääkelupien uusimisen teoriakoulutukseksi sairaanhoitajille ja lähihoitajille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle teoreettiset valmiudet valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamiseen luonnollista tietä. Koulutus tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden syventää tietouttaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä lupa- ja vastuukysymyksistä.

Koulutus vastaa uusia viranomaisohjeita. STM:n uusi ohjeistus vaatii kaikilta lääkehoitoon osallistuvilta lääkehoidon teoriaperusteiden näyttöä. Tentti sisältää 20 monivalintatehtävää, joista vähintään 15 on oltava oikein. Koulutuksen ja näytön jälkeen lupa myönnetään työpaikalla STM:n ohjeistuksen mukaan.

Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita osallistujia, voitte lähettää osallistujien tiedot myös sähköpostilla (toimisto@proedu.fi) nimet ja sähköpostiosoitteet, samat tiedot tentin valvojan osalta.

Samalla tarvitsemme yrityksenne laskutusosoitteen.

Koulutus sisältää tentin. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.