10. Lääkelupien ohjeistus – työyksikön riskilääkkeet?

Hinta
59,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
0,5 op
Kohderyhmä
Kaikkien sosiaali- ja terveysalan yksiköiden ja palveluyritysten henkilöstö, esimiehet, erityisesti lääkehoidon vastuuhenkilöt kaikilla osa-alueilla esim. vanhusten, kehitysvammaisten, lastensuojelun, psykiatrisen hoidon ja kotihoidon yksiköissä
Kouluttaja
Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori, farmaseutti Luk, näyttötutkintomestari, ProEdu Oy
Koulutuksen kuvaus

STM:n ohjeistus lääkelupia varten

- ohjaavat säädökset ja ohjeet

- lääkeluvat eri henkilöstöryhmillä

- lääkeluvat erilaisissa hoito- ja hoivayksiköissä

- näytöillä suoritettavat lääkeluvat

- lisäkoulutusta vaativat lääkeluvat

- kuka päättää, mitä lisäkoulutusta hankitaan

- kuka vastaa lisäkoulutuksen kestosta ja laadusta

- lääkelupien voimassaolo ja uusiminen

Riskilääkkeet

- riskilääkkeiden tunnistaminen toimintayksikössä
- toiminnan kannalta keskeisten riskilääkkeiden ja tilanteiden kuvaaminen lääkehoitosuunnitelmassa
- riskilääkkeiden tunnistamisen ja käytön perehdytys, ohjeistus ja   koulutus

Koulutus on toteutettu äänivideoina, materiaalin voi kuunnella ja lukea, puhuttu osuus on laajempi.

Koulutukseen sisältyy tentti, tentissä on 10 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 8 oikeaa vastausta.