LupaKanta

LupaKanta

Sovellus on nyt valmis.

Sovelluksessa voidaan paperittomasti hallita sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lääkelupia, lääkelupiin liittyvien lisäkoulutusten todistuksia, lääkehoitosuunnitelmia (jokaisella sosiaali- ja terveysalan työyksiköllä tulee olla lääkehoitosuunnitelma). Sovellus tulee myös muistuttamaan työyksiköitä, milloin itse kunkin työntekijän lääkelupa vanhenee.

Sovelluksesta on helposti haettavissa tarvittavat luvat esim. viranomaisten tarkastuksia varten. Sovelluksen avulla säästyy paperia, samoin työaikaa, nykyisin lääkärin on tultava allekirjoittamaan lääkeluvat työyksikköön tai työyksikön henkilö kuljettaa lupapaperit lääkärille, tässä uudessa sovelluksessa lääkärin allekirjoitus tapahtuu sähköisesti.

Voitte ottaa yhteyttä, niin voimme sopia sovelluksen esittelyn työyksiköllenne verkkoyhteydellä, toimisto@proedu.fi, tai puh. 050 323 3009.