COVID-19 ja veren hyytymisen aiheuttamat komplikaatiot

COVID-19 ja veren hyytymisen aiheuttamat komplikaatiot

Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS uutisoi viime viikolla, että yli 40-vuotiaille, kotona koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastaville, aloitetaan verisuonitukoksia ennaltaehkäisemään pienimolekyylinen hepariini (LMWH), enoksapariini (KlexaneR) tai daltepariini (FragminR), subkutaani-injektiona.

HUS on laatinut tarkan ohjeistuksen koronataudin aiheuttaman, vaarallisen tukosriskin ennaltaehkäisemiseksi ja hoidoksi. Ohjeistuksen on laatinut 11:n asiantuntijan ryhmä ja se on hyvin seikkaperäinen.

Ohjeistuksesta käy ilmi mm., miksi suun kautta annettavat varfariini tai esim. rivaroksabaani (DOAC-hoito) vaihdetaan sairaalassa pienimolekyyliseen hepariiniin (LMWH). Suurin syy on yhteisvaikutusriski, jota ei hepariiniyhdisteillä ole. Koronaviruksen aiheuttamassa infektiossa joudutaan turvautumaan moniin oireenmukaisiin -ym. lääkityksiin ja monisairailla on usein myös monilääkitys, joten hoitoa helpottaa kovin, ettei yhteisvaikutusriskiä antikoagulaatiossa tarvitse huomioida.

DOAC-hoitoa, suun kautta annettavaa esim. rivaroksabaani-hoitoa ei voida suositella korvaamaan hepariiniyhdiste (LMWH) hoitoa, vaikka niillä on sama vaikutusmekanismi, hyytymistekijä Xa:n esto. Syynä on, että suorat antikoagulantit (DOAC), vaikuttaessaan kudostasolla voivat arvaamattomasti laukaista esim. alveolaarista verenvuotoa. Syynä on myös em. yhteisvaikutusriskit.

Tartuntatautilainsäädännön mukaan sairaanhoitopiirit voivat tarjota potilailleen maksuttomana tukosten estohoidon myös avohoidossa.

Seuraavasta linkistä voit ladata HUS:n COVID-19 ohjeistuksen

COVID-19 ja veren hyytymisen aiheuttamat komplikaatiot - Hus

 

Ystävällisin terveisin

 

Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, ProEdu Oy