ProEdu Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

ProEdu Oy

Ullanmäentie 12 C 74

02750 Espoo

Y-tunnus 1611248-8

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kimmo Puirava

puh. 040 540 5725

 

Rekisterin nimi

ProEdun asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää ProEdu Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää ProEdun ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös ProEdun kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai kokonaan kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää ProEdun asiakkaista seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, työnantaja, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Asiakashistoria, kuten osallistumiset Proedun tapahtumiin, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot

  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen liittyvät tiedot

Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot, esimerkiksi asiakaskyselypalautteet.

Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

 

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

 

Tietojen luovutus

ProEdu voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko ProEdun henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

ProEdu Oy

Ullanmäentie 12 C 74

02750 Espoo

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee ProEdun asiakasrekisterin rekisteritietoja.