Huumausainelääkkeiden luettelo tilattavissa

Suomessa käytössä olevista huumausainelääkkeistä ei ole ollut saatavissa koostetta, jossa näkyisi vaikuttavat aineet ja ajantasaiset kauppanimet.

Olemme ProEdussa laatineet huumausainelääkeluettelon, joka sisältää helmikuussa 2024 Suomessa kaupan olevat valmisteet. Luettelo on tilattavissa veloituksetta osoitteesta: toimisto@proedu.fi Samalla voitte tilata PKV-luettelomme, jos teillä ei sitä vielä ole.

Lääketilauksella muualle kuin sairaala-apteekkiin, lääkekeskukseen tai eläinlääkäriasemille toimitettaviin huumausaineiksi luokiteltuihin lääkkeisiin tulee apteekissa liittää pakkauskohtainen kulutuskortti valtioneuvoston asetuksessa huumausaineiden valvonnasta (548/2008) 9 §:ssä säädetyllä tavalla (Fimean määräys 2/2016, Dnro Fimea 003223/00.01.02/2016).

Kulutuskortti hoito/hoivayksikössä (Kuntalomake E2441) on välttämätön. Huumausainelääkettä ei jaeta valmiiksi (Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, Fimea).

Vastaamme mielellämme asiaan liittyviin kysymyksiin.

Valoa kevääseen!