PKV-lääkehoidon vaatimusten muutos ja dokumentaatio

Uusi Turvallinen lääkehoito Opas (12.2.2021) on muuttanut osaamisen varmistusta PKV-lääkehoidossa

  • Kaikilta sairaanhoitajilta vaaditaan osaamisen varmistus PKV-lääkehoidossa, dokumentoidaan työyksikössä (dokumentaatiossa näytön vastaanottajan nimi).
  • Lähihoitajilta vaaditaan osaamisen varmistuksen lisäksi lisäkoulutus PKV-lääkehoitoon ja lääkärin allekirjoittama lupa. (sekä lupa, että näyttö dokumentoidaan työyksikössä ja näytön vastaanottajan nimi).

ProEdun PKV-lääkehoidon verkkokoulutus(sisältää N-lääkkeet) sopii molempiin tarkoituksiin. Hyväksytysti suoritettu koulutus todistuksineen on osa näyttöä, joka annetaan työpaikalla.

Koulutuksen lisätiedot ja ilmoittautuminen oheisen linkin kautta

https://proedu.fi/pkv-laakelupakoulutussisaltaa-n-laakkeet

Jos teiltä on osallistumassa koulutuksiimme useampi henkilö, annamme tarjouksen työyhteisöllenne, toimisto@proedu.fi tai puh. 050 323 3009

Otattehan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää koulutuksistamme.