Hyviä uutisia!

Olemme saaneet uuden asiantuntijan joukkoomme.

Maija Pirttijärvi, farmaseutti, Osastofarmasia ja LHKA erityispätevyys, Vuoden Farmaseutti 2019.

Kymmenen vuoden kokemus avoapteekista työskentelystä, 14 vuotta vastaavana farmaseuttina Rovaniemen kaupungilla, tuore yrittäjä, hän on tehnyt paljon yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa sekä kaupungin farmaseuttina että yrittäjänä.

Tässä tilanteessa tarvitaan hoitohenkilökunnalta laaja-alaista osaamista, me tarjoamme sen lääkehoidon osalta.

Osallistumme "koronatalkoisiin" tarjoamalla hyvin laajasisältöiset koulutuspaketit edullisesti eri henkilöstöryhmille. Osallistuja voi valita, mitä osioita haluaa suorittaa, hinta on aina sama. Joka osiosta saa erillisen todistuksen.

Tässä kolme laajaa koulutuspakettia; lähi- ja sairaanhoitajille ja lääkehoitoon kouluttamattomille (esim. Sosionomit, geronomit, ohjaajat, hoiva-avustajat).

 

Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, ProEdu Oy

17.3.2020

 

Tämä artikkeli on tiivis kooste mikrobilajeista, niiden perusrakenteista ja toiminnasta arkielämässä. Toivon, että kirjoitus antaa ymmärrystä tähän tilanteeseen niillekin sote-alan ammattilaisille, joiden opintoihin ei ole kuulunut mikrobiologiaa sekä myös maallikoille.

Alli Puirava                                                                                        Kuva poistettu.

Lääkehuollon lehtori, ProEdu Oy

 

Ajankohtaista allergiasta

Allergian lääkehoidon verkkokoulutus on toteutettu äänivideoina. Siinä käsitellään allergian syntymekanismit, anafylaktisen sokin oireet ja hoito sekä kaikki allergian hoidossa käytettävät yleiset lääkeaineet, niiden vaikutusmekanismit, yleiset sivu-, yhteis- ja haittavaikutukset.

Koulutuksessa käsitellään

Olemme juuri julkaisseet sivuillamme kolme uutta verkkokoulutusta, joihin voi ilmoittautua heti.

  • Ihonalaisen injektion (s.c.) antaminen
  • Lihaksen sisäisen (i.m.) injektion antaminen
  • Lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen

Kaikki koulutukset ovat kuvallisia teoriakoulutuksia ja sisältävät tentin. Käytännön näytöt ja luvat annetaan aina työpaikalla.

Olemme perehtyneet yli 20 vuoden ajan huolella lääkehoidon vastuukysymyksiin. Tunnemme siihen liittyvät lait ja asetukset sekä viranomaisohjeistuksen. Olemme selvittäneet myös johtavien viranomaisten, kuten Valviran ja THL:n, kanssa myös ohjeistusten tulkintoja.

Kaikki koulutuksemme on tehty viranomaisohjeistusten vaatimusten mukaan.

Olemme julkaisseet uuden, paljon toivotun, verkkokoulutuksen koskien lääkelupien lainsäädäntöä ja ohjeistusta sekä riskilääkkeitä.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lääkehoidosta vastaaville ja työyksiköiden johdolle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

Julkaisimme viime viikolla uuden, paljon toivotun, verkkokoulutuksen koskien lääkelupien lainsäädäntöä ja ohjeistusta sekä riskilääkkeitä.

 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lääkehoidosta vastaaville ja työyksiköiden johdolle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

 

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 

Rokottamisen verkkokoulutus on valmistunut.

Koulutukseen voi ilmoittautuanyt http://www.proedu.fi/rokotuskoulutus , tunnukset verkko-oppimisympäristöömme lähetetään ilmoittatumisen jälkeen. Koulutuksen hinta on 55€ + alv. 24%.

Syksyn avaus!

Juuri valmistunut I.V.- lääke- ja nestehoidon verkkokoulutus tilattavissa nyt.

 Koulutus on suunnattu kotisairaanhoidon, palvelutalojen, hoito- ja hoivakotien, tehostetun palveluasumisen sekä vuodeosastojen sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

Ensimmäisenä Suomessa!

Lääkkeiden yhteisvaikutusten laaja äänivideoin toteutettu verkkokoulutus on nyt saatavana ProEdulta. Puheosuus on 4h 20 min. Koulutuksen on toteuttanut lääkehuollon lehtori Alli Puirava.

Koulutus soveltuu erinomaisesti lääkelupien uusimista varten ja antaa paljon syventävää tietoa lääkehoidosta.