13. Lääkkeettömän infuusionestepussin vaihtaminen- teoriakoulutus

Hinta
39,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
0,2 op
Kohderyhmä
Tämä koulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään vaihtavat lääkkeettömiä infuusionestepusseja potilaille.
Kouluttaja
Tuija Mikkonen, TmT, ensihoitaja AMK
Koulutuksen kuvaus

Tämä koulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään vaihtavat lääkkeettömiä infuusionestepusseja potilaille. Terveydenhuollon yksiköissä lääke- ja nestehoidon aloittamisesta ja lopettamisesta päättää lääkäri ja hoitajien tehtävä on toteuttaa lääke- ja nestehoitoa lääkärin ohjeiden mukaisesti. Sairaanhoitajat saavat kirjallisen luvan suoritettuaan toteuttaa potilaan nestehoitoa ja lähihoitajat (nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt) kirjallisen luvan suoritettuaan vaihtaa lääkkeettömän perusliuosta sisältävän infuusionestepussin. Koulutuksessa käsitellään perusasiat eri infuusionesteistä ja niiden käyttötarkoituksista, nestetasapainon häiriöt ja arviointi, mitä tulee huomioida infuusionestepussin vaihtamisessa, infuusionestepussin vaihtoon liittyvä kirjaaminen sekä lopuksi koulutuksessa käydään kuvia hyödyntäen läpi, kuinka infuusionestepussi vaihdetaan. Koulutus on koottu eri lähdemateriaalia hyödyntäen. Kaikki käytetyt lähteet ovat merkitty viimeiselle sivulle.

Koulutus sisältää tentin. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.