Lääkehoidon osaaminen verkossa

ProEdu suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita lääkehoidon verkkokoulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Koulutusmateriaalit on rakennettu THL:n turvallisen lääkehoito-oppaan pohjalta ja ne käyvät hyvin lääkehoidon lupien teoriakoulutuksiin sekä ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kliinisen farmakologian osa-alueiden opiskeluun.

Verkkokurssien laaja materiaali on ammattitaitoisten kouluttajien tuottamaa. Materiaali takaa hyvät oppimistulokset ja vahvistaa ammatillista osaamista. ProEdun koulutuksiin osallistutaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Koulutuksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia hoitajia, farmaseutteja, proviisoreja, lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.