11. Ihonalaisen injektion (s.c.) antamisen teoriakoulutus

Hinta
39,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
0,25 op
Kohderyhmä
s.c. injektioita antavat nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lisäkoulutuksen ja luvan tarvitsevat myös lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt s.c.-injektion antamiseen
Kouluttaja
Tuija Mikkonen, TmT, ensihoitaja AMK
Koulutuksen kuvaus

Tämä koulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään annostelevat ihonalaisia injektioita. Terveydenhuollon yksikössä lääkehoidon aloituksesta ja lopettamisesta päättää lääkäri ja hoitajien tehtävä on toteuttaa lääkehoitoa lääkärin ohjeiden mukaisesti.

 

Sairaanhoitajat saavat koulutuksensa antamin tiedoin ja lähihoitajat (nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt) kirjallisen luvan suoritettuaan annostella potilaille ihonalaisia injektioita. Koulutuksessa käsitellään, mitä ihonalaisinjektiolla tarkoitetaan, neulan valinta, ihonalaisen injektion tavallisimmat pistopaikat, pistotekniikka, tyypillisimmät haittavaikutukset, potilasohjaaminen ja injektion kirjaaminen. Injektioiden antaminen edellyttää pistäjältä tietoa pistettävästä lääkkeestä, potilaan sairauksista, anatomian ja fysiologian tuntemista, sekä osaamista injektion annosta, että aseptisten työtapojen hallintaa. Koulutuksen lopuksi käydään kuvia hyödyntäen läpi, kuinka ihonalainen injektio annetaan. Koulutus on koottu eri lähdemateriaalia hyödyntäen. Kaikki käytetyt lähteet ovat merkitty viimeiselle sivulle. 

Koulutus sisältää tentin.  Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.